Kim jesteśmy?

Nasze początki sięgają 20 lat wstecz.

Pozyskując nowych inwestorów i zdeterminowaną, profesjonalną kadrę,
wcielamy w życie swoje innowacyjne idee.

Tworzymy i wdrażamy na rynek skierowane do firm
narzędzia informatyczne ułatwiające kooperację.
Obecnie testujemy platformę on-line
służącą do wypożyczania sprzętu dla małej gastronomii i użytku domowego.

Pierwszym produktem do testowania platformy jest wielofunkcyjny robot kuchenny Autocook.

Trwają prace nad rozbudową platformy, która docelowo skupiona będzie wokół
obsługi zamówień dowolnego sprzętu do użytku domowego i małego biznesu.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Znak UE 3x - color